Zoeken in de collectie

Zoek met woorden of op onderwerp

  plaats en/of datum Steiner-voordracht 
Boeken op onderwerp

Ontwikkelingsweg
Christengemeenschap

70 items, sortering op titel, oplopend

klik op de titels voor uitgebreide informatie

Aarde-jaar Christus-jaar H. Ogilvie boek 1967 
Alleen met het hart kun je goed zien : Achtergronden en praktijk van de religieuze opvoeding Bastiaan Baan boek 1996 
Altijd scheiding, altijd weer begroeten : over het sacrament van de stervenswijding in de Christengemeenschap Arie Boogert boek 1991 
De Apocalypse : de tekenen des tijds in de Openbaring van Johannes Emil Bock boek 1989 
Beschouwingen over het Onze Vader H. Ogilvie boek 1946 
Bij het sterven van kinderen Arie Boogert boek 1981 
Bomen, bronnen en stenen in het leven van Abraham, Isaäk en Jakob Rudolf Frieling boek 1981 
Bronnen van cultisch handelen : van natuurreligie tot sacrament Bastiaan Baan boek 2010 
Bronnen van het Christendom : Petrus, Paulus en Johannes Bastiaan Baan | Christine Gruwez | John van Schaik boek 2007 
Christendom en Islam : de strijd om de mens Rudolf Frieling boek 1978 
Christendom en reïncarnatie Rudolf Frieling boek 1988 
De Christengemeenschap Drs. Orilia Broekers boek 2006 
De Christengemeenschap : beweging tot religieuze vernieuwing : een monografie Arie Boogert boek 1981 
Het Credo in de Christengemeenschap : Tussen almacht en onmacht Jan van Dreven | Siegwart Knijpenga boek 2000 
Daar sta je dan met je goeie gedrag : Over vervreemding en innerlijke groei Arie Boogert boek 1998 
Doop, Zondagsdienst voor de kinderen, Jeugdwijding Wilma Bos boek 2012 
Eindelijk reizen wij weer samen : Ontmoetingen met de eredienst van de Christengemeenschap Henri Paul Plantenga boek 1987 
De eredienst / Het sacrament van het altaar Rudolf Frieling | Otto Palmer boek 1978 
Geborgenheid in ongeborgenheid : Op zoek naar vruchten van innerlijke crises Ellen Huidekoper boek 1996 
Gemeenschap met de gestorvenen : de wereld van de doden : blik over het graf heen : gemeenschap met de gestorvenen : het stervensuur Friedrich Rittelmeyer boek 1978 
Gemeenschapszin en individualisme : Pinksteren in deze tijd Friedrich Benesch boek 1988 
Genesis : Een spirituele visie op de vroegste geschiedenis Emil Bock boek 2006 
Gesprekken over cultus : oorsprong - ontwikkeling - toekomst Bastiaan Baan | Verena Staël von Holstein boek 2010 
Grenservaringen, Christuservaringen Siegwart Knijpenga boek 2012 
Handelingen rond het sterven Michael Debus | Gundhild Kacer - Bock boek 2003 
Ik ben : Over de zeven "ik ben"-woorden in het Johannes-evangelie F. Rittelmeyer boek 2003 
In de stroom van het jaar : leven met de feestgetijden Arie Boogert | Maarten Udo de Haes boek 1983 
De jaarfeesten als kringloop door het jaar : Advent, Kerstmis, Driekoningen, Lijdenstijd, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Johannes- en Michaëltijd Emil Bock boek 1980 
Keizers en apostelen Emil Bock boek 1997 
Kijk op een kerk : Een kennismaking met de Christengemeenschap, Beweging tot religieuze vernieuwing Ellen Huidekoper boek 1997 
Koningen en profeten Emil Bock boek 1995 
Het kwaad als uitdaging : oorsprong - werking - verlossing Bastiaan Baan | Christine Gruwez | John van Schaik boek 2012 
Leven uit de oorsprong : De sacramenten in de Christengemeenschap Siegwart Knijpenga boek 1997 
Maria : Een drievoudig geheim Emil Bock boek 2003 
De martelaar Stefanus Rudolf Frieling boek 1977 
De mens en het kwaad : oorsprong en rol van het kwaad in de ontwikkeling van mens en mensheid Hans W. Schroeder boek 1987 
De mens en zijn engel : over de rangorden van de wereld van de engelen Rudolf Meyer boek 1990 
De mens en zijn lot op aarde Johannes Hemleben boek 1977 
Met de doden leven Arie Boogert boek 2009 
Natuurwaarnemingen als sleutel tot de hemelvaart van Christus : wolkenweven - wolkenleven - wolkenzijn Friedrich Benesch boek 1984 
Het nest is goed, maar het heelal is ruimer : over het sacrament van de jeugdwijding in de Christengemeenschap Maarten Udo de Haes boek 1986 
Niets is verborgen : Kosmische dimensies in het Marcus-Evangelie Siegwart Knijpenga boek 2004 
Nieuw licht op de bijbel Rudolf Frieling boek 1976 
Het nieuwe testament Diverse auteurs boek  
Noem mij bij mijn diepste naam : doop en geboorte in de Christengemeenschap Maarten Udo de Haes boek 1987 
Oerbegin en werelddoel : de gemeenschappelijke weg van aarde en mens Johannes Hemleben boek 1976 
Ons voorland : Rudolf Steiner over het leven na dit leven Arie Boogert boek 2000 
Ontmoetingen met Christus : Petrus bij Caesarea Philippi : Paulus voor Damascus : Johannes op Patmos Eberhard Kurras boek 1976 
Onze doden : Rudolf Steiner over het omgaan met dood en sterven Arie Boogert boek 1992 
Het Onze Vader : Over bidden en gebed Arie Boogert boek 1996 
Op weg naar jezelf : een nieuwe vorm van biechten Maarten de Gans boek 1979 
Over de epistels in de mensenwijdingsdienst : beschouwingen over de gebeden van de feesttijden Hans W. Schroeder boek 2009 
Over de grens van het leven : voorstellingen over een bestaan na de dood Johannes Hemleben boek 1977 
Over de wederkomst van Christus Hans W. Schroeder boek 2000 
Psalmen Rudolf Frieling boek 1994 
De religieuze impuls in de antroposofie : de kosmische cultus Friedrich Benesch boek 1987 
Rondom het sterven : stervenswijding, uitvaartdienst, mensenwijdingsdienst voor de gestorvene Myriam Driesens boek 2016 
De sacramenten van het altaar, het gesprek, het huwelijk Marianne de Nooij | Bart Hessen | Myriam Driesens boek 2014 
Het tijdperk van Michaël : de mens op de drempel naar een nieuwe tijd Emil Bock boek 1986 
Tussen Bethlehem en de Jordaan : de onbekende jaren van Jezus van Nazareth Emil Bock boek 1988 
Van de Jordaan tot Golgotha : de drie jaren van Christus Emil Bock boek 1991 
Vijftig jaar religieuze vernieuwing : herinneringen van leden en vrienden Diverse auteurs boek 1976 
Wat wil de Christengemeenschap? Emil Bock boek 1980 
Wegen naar christelijke meditatie Bastiaan Baan boek 1999 
De werken van barmhartigheid in het licht van Advent Rudolf Frieling boek 1978 
Het wezen van het christendom Rudolf Frieling boek 1993 
Wie is mijn naaste? : Leidraad door het evangelie volgens Lukas Siegwart Knijpenga boek 1979 
De zeven sacramenten in de Christengemeenschap Evelyn Francis Capel boek 1990 
Zo meen ik dat jij ook bent : man en vrouw : relatie, huwelijk en huwelijkswijding Maarten Udo de Haes boek 1990 
Zondag - de eerste dag : schepping en opstanding : het begin van de week en de indeling van de kalender Rudolf Frieling | Wilhelm Hoerner boek 1979