Zoeken in de collectie

Zoek met woorden of op onderwerp

  plaats en/of datum Steiner-voordracht 
Boeken op onderwerp

Opvoeding en onderwijs
Vrijeschoolonderwijs

48 items, sortering op titel, oplopend

klik op de titels voor uitgebreide informatie

Aan ouders en leraren : toespraak van Rudolf Steiner op een ouderavond in de Waldorf-school te Stuttgart [!] 13 januari 1921 Rudolf Steiner boek  
Anders omgaan met kind en school : Vrije Schoolonderwijs voor nu en later Maarten Ploeger boek 1994 
De betekenis van het ritme in de opvoeding Diverse auteurs boek 2000 
Blik in de Vrije School : uit de praktijk van het leerplan van de kleuterklas t/m de twaalfde klas onbekend boek 1985 
Bronkrachten van de ziel H. Hahn boek  
Gezondmakend onderwijs : antroposofische pedagogie en didactiek Rudolf Steiner boek 2014 
De gouden ster : Grepen uit het levenswerk van Wim Veltman, strijder in hart en ziel onbekend boek 2003 
Inleidende artikelen en bijdragen i.v.m. de periode oude culturen in klas 5 Diverse auteurs boek  
Het kind in ontwikkeling : over de pedagogie in de Vrije Scholen A.C. Harwood boek 1982 
Kind mogen zijn onbekend boek 1975 
Kleuters in de klas Freya Jaffke boek 1996 
Langer spelen om beter te leren : Vrijeschoolonderwijs voor jonge kinderen Lydia van der Meij boek 2005 
Leesonderwijs op de vrije school Gerard Reijngoud boek 1997 
Leren leven door levend leren : grepen uit het 12 jarige Vrije School leerplan onbekend boek 1976 
Leren: Op weg naar een antroposofische leertheorie Edmond Schoorel boek 1995 
De levende School : ouders, leraren en besturen rond het kind in de Vrije Scholen B.C.J. Lievegoed | W.F. Veltman | R.S.H. Mees | J. Moens boek 1980 
Met de handen werken : Kunstzinnig onderwijs op de Vrije Scholen Erna Landweer boek 1977 
Mijn kind op de Vrije School!? Hildegard Bussmann | Jochen Bussmann e.a. boek 1994 
Mijn lot heeft vlam gevat : Droom en daad van de Vrije School Marcel Seelen boek 1998 
Onderwijs met hart en ziel : De dagelijkse praktijk in de Vrije Scholen Jelle van der Meulen | Hanneke Steutel boek 1991 
Opvoeden uit inzicht : over Rudolf Steiners pedagogie op de Vrije Scholen Georg Hartmann boek 1977 
Opvoeding en moderne cultuur : methodiek en didaktiek van de Vrijeschool Rudolf Steiner boek 2008 
Opvoeding langs nieuwe wegen : eerbied, liefde, leven Max Stibbe boek 1960 
Opvoeding tot moraliteit onbekend boek 2000 
Het ritme van slapen en waken en zijn betekenis voor het jonge en oudere kind onbekend boek 2000 
Rudolf Steiner onbekend boek  
Rudolf Steiner - Vier voordrachten over de antroposofische pedagogie en didactiek Diverse auteurs boek  
Schilderen met kinderen Brunhild Müller boek 1987 
Schilderen op school : Een werkboek voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs, ontwikkeld vanuit de vrijeschoolpedagogie Dick Bruin | Attie Lichthart boek 2009 
Schiller en de Vrijeschool pedagogie Ilse Staedke boek 2007 
Stap voor stap : oefeningen voor kinderen met spraak-, lees-, schrijf- en concentratieproblemen Mary Nash-Wortham | Jean Hunt boek 1987 
Ter verdieping van de vrijeschoolpedagogie voor Rudolf Steinerscholen in Nederland en België : teksten van Rudolf Steiner : bijdragen en documenten Rudolf Steiner boek 2007 
De toespraken van Rudolf Steiner tot de leerlingen van de Waldorfschool Diverse auteurs boek  
Uit de kleuterwereld G.J. Rienks boek  
Verhalen voor de vertelstof van klas 6 De Romeinen en de Middeleeuwen Diverse auteurs boek  
Vormtekenen in de onderbouw Diverse auteurs boek  
De Vrije Hogeschool : tien jaar ervaringen : perspectieven voor de toekomst B.C.J. Lievegoed, | J.J. Vis | R. Visser | D. Gerdes | E. Amons | A.R. Koopmans | C.J. Zwart boek 1982 
De Vrije Scholen - worden wie je bent Jelle van der Meulen boek  
Vrije Scholen : leren zonder angst zelfbewust handelen Christoph Lindenberg boek 1979 
De vrije scholen, beginselen en methode Willem F. Veltman boek 1968 
De Vrije School : de pedagogie van Rudolf Steiner in woord en beeld Frans Carlgren boek 1992 
Vrije School en sociale driegeleding : De pijnlijke opdracht : Over het risico een antroposofische institutie te zijn Dieter Brüll boek 2001 
De vrijekleuterklas Loïs Eijgenraam boek 2016 
Wat doe je in mijn hof ? : Kleuters en kleuterklas in de Vrije Scholen Arnold Henny | Jan Klaasen | Jannie Möller | Adriana Nodelijk boek 1982 
Wat is de Vrije School Jet Nijhuis boek  
Een weg naar volwassenheid : enkele uitgangspunten van het Vrije School-onderwijs Rudolf Steiner boek 1978 
Woorbdlinb? : omgaan met dyslexie vanuit de Vrije School-pedagogie Moniek Terlouw boek 1992 
De wordende mens : De meditatieve verdieping van het beroep van leraar Jörgen Smit boek 1999